Applied Paper Technology, Inc. – Abrasion Testing (Taber) – ASTM D5264, TAPPI T476 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Applied Paper Technology, Inc. – Abrasion Testing (Taber) – ASTM D5264, TAPPI T476
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Applied Paper Technology provides independent technical services, testing, and interpretation of results. Our test procedures comply with TAPPI Test Methods, ASTM Test Methods, and ISO Standards. In addition to evaluating surface quality, printability, and convertibility, we develop customized or specialized procedures for our customers to respond to special applications.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375