Air Sampler – Air sampling environmental monitoring using Spin Air -IUL instruments | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Air Sampler – Air sampling environmental monitoring using Spin Air -IUL instruments
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Microbial air environmental monitoring is a key process in facilities with special air cleanliness needs. Spin Air samplers give users a compact, portable, simple solution to air sampling.

IUL’s Spin technology enhances air sampling and microorganisms recovery even when sampling in mid/highly contaminated environments (particularly useful for GMP Grade C and D cleanrooms and regular environment sampling).
This sampling technology uses 100% of the Petri plate agar surface to plate microorganisms, avoiding the use of colony count correction tables.

IUL’s air samplers are very compact and designed for easy transportation. Sample anywhere, anytime!

Visit us at: https://ift.tt/fCEz1hu

Linkedin: https://ift.tt/SAVQdub

#airsampling #environmentalmonitoring #cleanair #airsampler #IUL

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375