Polymer Flocculants in Wastewater Treatment – Clearwater Industries Jar Test | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Polymer Flocculants in Wastewater Treatment – Clearwater Industries Jar Test
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
This video shows how polymer flocculants are used in wastewater treatment to separate solids from liquids.

The jar test illustrates four slurry samples, each treated with 2.5 ppm of anionic flocculant. The slurry samples are from aggregate production and well-drilling operations.

Here we can see that using anionic polymer flocculant on slurry samples created 12-16 in/minute of settling velocity.

Clearwater Industries, Inc offers free jar testing for all clients to determine the best polymer flocculant chemistry.

Learn more about our jar testing process and submit your process water or wastewater.
Jar Testing Information: https://bit.ly/36tseLF

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375