Portable Headspace Gas Analyzer for MAP | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Portable Headspace Gas Analyzer for MAP
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
C650B Headspace Gas Analyzer is featured with handheld design and equipped with high precision sensors and air pump supplied by globally well-known manufacturers. It can provide accurate and fast evaluation of the volume of oxygen and carbon dioxide (with optional CO2 sensor) in sealed packages, bottles and cans, etc. https://ift.tt/9Fuaxsv

More about Labthink https://ift.tt/wzXPYb1

Labthink China.
144 Wuyingshan Road, Jinan, P.R.China (250031)
Phone: +86-531-85068566
FAX: +86-531-85062108
Email: trade.en@labthink.com

Labthink International
200 River’s Edge Drive, Medford, MA, 02155, USA
Phone: (+1) 617-830-2190
FAX: (+1) 781-219-3638
Email: info@labthinkinternational.com

Labthink GmbH
Hermannstrasse 34A 63263 Neu-Isenburg ǀ Germany
Phone: +49 6102 7807 990
Email: info@labthinkeurope.com

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375