Electric Vehicle Charger and Battery Storage System | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Electric Vehicle Charger and Battery Storage System
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
This is a presentation describing how using battery storage with electric vehicle charging can improve the amount of EVs that may be charged by spreading the load power over more time, thereby reducing the required capacity from the grid.

Chapters:
0:00 Introduction
1:50 Grid Capacity Issues
5:25 Storage Battery System
7:46 Spreadsheet Example
29:38 Close

For more information or contact us;
Visit our Website – https://ift.tt/zk61wUA

Carbon Footprint Calculator – https://ift.tt/OwqgyWn
Electric Vehicle Calculator – https://ift.tt/LnmrwFN
ISO 50001 Gap Analysis Tool – https://ift.tt/KoW32St

Email – Info@BryceEnergyServices.com

#energy #sustainability #renewableenergy #climatechange #PAS2060 #carbonneutral #iso50001 #secr #sustainable #carbonfootprint #carbonmanagement #energymanagement

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375