Quick Guide for Greenhouse Gas Soil Flux Measurements with GT5000 Terra FTIR Gas Analyzer | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Quick Guide for Greenhouse Gas Soil Flux Measurements with GT5000 Terra FTIR Gas Analyzer
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Simple checklist on setting up and measuring greenhouse gas flux with GT5000 Terra gas analyzer and using Calcmet software.
GT5000 Terra offers a powerful tool for researchers. True multicomponent capability ensures that all gases of interest can be measured. The analyzer is also designed for field use, enabling on-site measurements with on-line results in demanding conditions without compromising on the quality of the analysis.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375