Standard Operating Procedures (SOPs): SpectraMax M2 Plate Reader | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Standard Operating Procedures (SOPs): SpectraMax M2 Plate Reader
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Music:
Cylinder Six by Chris Zabriskie is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://ift.tt/uzgKLVw)
Source: https://ift.tt/iBhOt4D
Artist: https://ift.tt/B2C5JXG

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375