Taber Abrasion Tester, Taber Abraser, Taber Abrasion Machine | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Taber Abrasion Tester, Taber Abraser, Taber Abrasion Machine
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://goo.gl/3BQ43m
Email: sales@tes.hk
Taber Abrasion Tester(Taber Abraser). To determine the wear resistance of all kinds of structures including fabrics, leather and rubber,paper,metals, paints, plated surfaces, coated materials, glass etc.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375