UV Accelerated Weathering Tester | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

UV Accelerated Weathering Tester
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
SONACME UV Accelerated Weathering Tester uses fluorescent ultraviolet lamps as the light source, and appropriately controls the temperature and humidity to periodically produce condensation on the samples to fully obtain the results of the damage of sunlight, humidity and temperature on polymer materials (material aging) Including fading, loss of gloss, strength reduction, cracking, peeling, chalking and oxidation, etc.
Contact us: www.sonacme.com
E-mail: info@sonacme.com

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375