Vertical Flammability Chamber TF312 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Vertical Flammability Chamber TF312
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://ift.tt/XtD9AOc
Email: sales@tes.hk
Vertical Flammability Chamber for measuring the vertical flame spread of children’s sleepwear, fabrics (fabric burn test), other textile materials or resilient filling materials used in upholstered furniture. The burner ignites the specimen automatically, and ignition time is programmable; after-flame time and afterglow time are timed automatically and shown on the display. The user-friendly design of the control panel, Touch screen is equipped to make the operation conveniently, the test results are displayed on the screen after the vertical flammability test.
Vertical flame test Chamber complies with ASTM D6413, CALIF TB117, 16CFR Parts1615/1616, etc. Each flammability test method refers to specific testing requirement.

#VerticalFlammability
#VerticalFlammabilityTester

Vertical Flammability Chamber TF312

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375