What are scope 1, 2, and 3 emissions? | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

What are scope 1, 2, and 3 emissions?
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Alyssa Rade, chief sustainability officer at Sustain.Life, explains the differences between emissions scopes—scope 1, scope 2, and scope 3—and why you need to know the difference when calculating your carbon footprint and greenhouse gas emissions. Ready to start measuring your emissions?

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375