Xenon Test Chamber / SONACME | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Xenon Test Chamber / SONACME
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
SONACME Xenon arc Weathering Test Chambers expose specimens to repetitive cycles of sunlight,heat and water to simulate the forces of weathering experienced by materials in their service environments.
SONACME Xenon arc Weathering Test Chambers provide a wide range of conditions to meet the testing needs for materials including plastics,coatings,sealants,textiles,photovoltaics,and more.
Contact us: www.sonacme.com
E-mail: info@sonacme.com

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375