ChiuVention Smartindale Abrasion&Pilling Tester CV210 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

ChiuVention Smartindale Abrasion&Pilling Tester CV210
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Email: sales@chiuvention.com

Smartindale Martindale Abrasion & Pilling Tester is one kind of abrasion testers.To test the durability of various materials (cotton, linen, silk woven fabrics, film materials, knitted fabrics, woolen textiles, artificial leather).
Smartindale Martindale Abrasion & Pilling Tester is a new generation of intelligent abrasion testing machine and pilling tester machine.It make martindale pilling test more easily.It is suitable for many international standards, e.g. ISO12945/12947, ASTM D4966-12, BS EN16094-2012, GB/T21196, etc.Please contact us for Smartindale Martindale Abrasion & Pilling Tester prices.

#chiuvention #ChiuventionSmartindaleAbrasion&PillingTester #MartindaleAbrasionTester #MartindaleTestEquipment #MartindaleMachine #MartindaleFabricAbrasionTester #MartindaleAbrasionMachine #MartindalePillingTester #martindaleabrasiontesterforsale #martindaleabrasiontesterprice

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375