Jenway Genova Nano 3 in 1 Micro-volume Spectrophotometer | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Jenway Genova Nano 3 in 1 Micro-volume Spectrophotometer
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
The 3 in 1 spectrophotometer now available from Fisher Scientific combines the Jenway micro-volume accessory with the high specification Genova Plus instrument. It delivers life science measurement modes and standard spectroscopy measurement modes alongside the new micro-volume capability. This makes the Genova Nano Jenway’s first 3 in 1 spectrophotometer, which can adapt to meet all your laboratory need.
Key features include:
• Three spectrophotometers in one: Life Science Spectrophotometer, standard spectrophotometerand micro-volume spectrophotometer
• Small sample volumes from 0.5ul to 5ul
• Ideal for DNA, RNA and Protein measurements
• Sample measurements within 6.5 seconds
• Save results and methods via USB memory stick
• 3 year warranty including xenon lamp

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375