Electronic Crockmeter TF411 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Electronic Crockmeter TF411
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://ift.tt/ZvYMBIs
Contact us: sales@tes.hk
Crockmeter or Rubbing fastness tester: to determine the amount of color transferred from the surface of colored textile materials and other dyed materials to another surface by rubbing.

The Crockmeter equipped with an electronic counter, and handle is on the top to take it easy. A sandpaper is set under the test sample so that the sample is fixed during the test, makes the rubbing Color Fastness test repeatable.

Crockmeter Standards:
ISO 105×12, ISO 105xD02, AATCC 8, AATCC 165

#Crockmeter​

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375