ICI Mace Snag Tester TF220 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

ICI Mace Snag Tester TF220
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://ift.tt/4GT1b5z
Email: sales@tes.hk
ICI Mace Snag Tester, to determine the tendency of fabrics to snag (pull yarn loops from fabric) in normal wear (mace snag). ICI Mace Snag Tester complies with ASTM D3939, etc. Please contact us for more information about snagging test.

#ICIMaceSnagTester

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375