ICI Pilling and Snagging Tester TF223A/B | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

ICI Pilling and Snagging Tester TF223A/B
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://ift.tt/8B3rykW
Email: sales@tes.hk
ICI Pilling Box, to rapidly replicate pilling or snagging on fabrics in a fraction of the time due to normal wear. ICI Pilling Tester complies with ISO12945-1, BS 5811, JIS L1076, etc. Contact us for more information about ICI pilling test method.

#ICIPillingBox
#ICIPillingTester
#ICIPillingBoxTester

ICI Pilling and Snagging Tester TF223A/B

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375