The Thermo Scientific Varioskan LUX Multimode Microplate Reader for Microplate Assays | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

The Thermo Scientific Varioskan LUX Multimode Microplate Reader for Microplate Assays
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
https://ift.tt/5TGMRlS — The Thermo Scientific Varioskan LUX multimode microplate reader provides up to 5 measurement technologies including Alpha Screen, AlphaLISA and TRF, in one modular instrument. For more information, click here: https://ift.tt/5TGMRlS

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375