Acros Organics AcroSeal™ packaging for air and moisture sensitive reagents | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Acros Organics AcroSeal™ packaging for air and moisture sensitive reagents
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Most chemical research disciplines have applications in which moisture-sensitive reagents are employed. Examples of such applications include lithiations, Grignard and Wittig reactions. Solvents used in these applications need to be anhydrous to ensure safe, high yielding and effective reactions.

Available from Fisher Scientific or your local Acros Organics distributor:
https://ift.tt/MTfhXRi

Make AcroSeal™ your packaging of choice for air and moisture sensitive reagents.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375