Fireside Chat – Shimadzu – Greenhouse Gas Analyzers – Ian Shaffer (1) | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Fireside Chat – Shimadzu – Greenhouse Gas Analyzers – Ian Shaffer (1)
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Rapid Greenhouse Gas Analysis using Shimadzu’s Nexis GC-2030 and Jetanizer.

Join Dr. Andrew Jones, Activated Research Company, and Ian Shaffer, Shimadzu, as they discuss Shimadzu’s work developing Greenhouse Gas Analyzers and the tools, performance, complications, and surprises they ran into. Download the two (2) papers to really dig into their results.

View/Download PDFs:
Rapid Greenhouse Gas Analysis via the Nexis GC-2030: http://bit.ly/3QKYalt
Rapid Greenhouse and Inorganic Gas Analysis via the GC-2030: http://bit.ly/3CTZ2yG

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375