Battery Combustion Tester-SONACME | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Battery Combustion Tester-SONACME
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Battery Combustion Tester is suitable for the flame resistance test of lithium batteries (or battery packs).
Drill a round hole with a diameter of 102mm on an experimental platform, and place a steel wire mesh on the round hole, place the tested battery on the steel wire mesh screen, install an octagonal steel wire mesh around
the sample, and then ignite and burn the sample is heated until the battery explodes or the battery burns out, and the combustion process is timed.
Contact us: www.sonacme.com
E-mail: info@sonacme.com

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375