Bench top Xenon Test Chamber | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Bench top Xenon Test Chamber
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
SONACME Bench-Top Xenon Lamp Aging Test Chamber Is A Small, Simple And Economical Xenon Lamp Aging Test Chamber. It Uses A Low-Power Air-Cooled Xenon Lamp And A Mirror Reflection System To Ensure That The Radiation Energy In The Working Room Is Large Enough And Evenly Distributed.
Contact us: www.sonacme.com
E-mail: info@sonacme.com

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375