Fabric Scale TF120 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Fabric Scale TF120
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://ift.tt/kOyUIvj
Email: sales@tes.hk
Fabric Scale, to precisely sense and calculate the weight of fabric, paper, cardboard, and film, etc. This electronic scale is provided with LCD display, stainless steel plate and touching switches. This fabric weight scale also known as gsm scales, is commonly used in conjunction with a fabric circular sample cutter.

#FabricScaleFabric #WeightScale
#GsmScales #TextileScale
#PaperGsmWeighingScales
#GsmMachine #GsmWeighingScale
#GsmWeighingScalePrice
#weighingmachineforlab
#TextileScales #ElectronicScale
#labweighingscale #Fabric
#laboratorybalance #gsmscale
#WeighingMachine #laboratoryscales
#labscales #labweightscale
#digitallabscale

Fabric Scale TF120

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375