Grow Cancer Spheroid Cultures w/ Thermo Scientific Nunclon™ Sphera™ products | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Grow Cancer Spheroid Cultures w/ Thermo Scientific Nunclon™ Sphera™ products
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Cindy Neely highlights how you can grow cancer spheroid cultures with ease and consistency using Thermo Scientific
Nunclon™ Sphera™ products. Learn why these products outperform non-treated surfaces for cancer spheroid cultures while consistently and repeatedly generating favorable numbers of cancer spheroids for studying tumor cell progression and efficacy of anticancer agents in vitro.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375