Horizontal Flammability Tester TF311 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Horizontal Flammability Tester TF311
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
#The horizontal Flammability Tester is called the horizontal method of flame retardant performance tester, used for all kinds of textile fabrics horizontal direction burning performance determination, and the flame spread rate to express. Used for simulation technology to assess the risk of fire, and the product’s surrounding fire to ensure that it does not cause the spread of combustion. Horizontal Flammability Tester complies with ISO 3795, ISO 17074, DIN 75200, etc.

This Flammability Tester has a small size, so it can be placed on the desktop, you can do the flame test with many kinds of flammability test standards. The flammability testing method is simple you can master it quickly. This flammability test equipment also has an ultra-large observation window, you can more clearly see the fabric burning situation.

More details: https://ift.tt/5tkzQxX
Email: sales@tes.hk

———————————————————————————–

#FlammabilityTester
#FlammabilityChamber
#FlammabilityTestChamber
#HorizontalFlammabilityTester
#FlammabilityTestingEquipment
#FlameTestChamber
#FlameChamber
#FammabilityTestApparatus

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375