Model 907 Portable O2 CO2 Analyzer | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Model 907 Portable O2 CO2 Analyzer
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
The Quantek Instruments Model 907 portable O2 CO2 analyzer is demonstrated on several food packages. At less than 2lbs, this analyzer combines lightning fast test results, superior durability, and portability in on instrument. For use in process, food package, incubators, cell culture labs – or anywhere you need O2 and CO2 measurements.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375