Modelling Greenhouse Gas (GHG) Emissions and Carbon Footprint Analysis with GPS-X | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Modelling Greenhouse Gas (GHG) Emissions and Carbon Footprint Analysis with GPS-X
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Join us for a free 60-minute webinar where Hatch modelling experts will discuss and demonstrate how GPS-X can be used to estimate greenhouse gas (GHG) emissions from activated sludge facilities.
See how the Mantis3 model expands upon the approaches developed in earlier models, and allows users to dynamically simulate emissions from range of different biological process.
The GPS-X Carbon Footprint estimation tool will also be highlighted, showing how Scope One, Two and Three emissions and offsets can be evaluated for any WRRF configuration.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375