Q-Lab’s Q-SUN Xe-1 Xenon Arc Lamp Replacement | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Q-Lab’s Q-SUN Xe-1 Xenon Arc Lamp Replacement
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Changing the lamp on one of Q-Lab’s Q-SUN xenon arc testers is easy. Just watch one of our less-experienced “operators” change a lamp in about 2 minutes. At Q-Lab, we make weathering testing simple.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375