Reap High Yields of Quality Nucleic Acids | Thermo Scientific KingFisher™ Duo Prime | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Reap High Yields of Quality Nucleic Acids | Thermo Scientific KingFisher™ Duo Prime
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
https://ift.tt/laHvP26 Reap high yields of quality nucleic acids with the Thermo Scientific KingFisher™ Duo Prime Purification System
Ideal for laboratories requiring nucleic acid purification, and easily modified for use in proteomics and cell isolation the KingFisher™ Duo Prime provides excellent reproducibility with minimal hands-on time. Check out its new features, including a UV lamp for easy decontamination and optional bar-code reader enhance functionality.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375