EGM-5 Portable CO2 Gas Analyzer – Easy to use & highly versatile | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

EGM-5 Portable CO2 Gas Analyzer – Easy to use & highly versatile
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Soil respiration measurements are quick & easy with the highly versatile EGM-5 Portable Gas Analyzer and the SRC-2 Soil Respiration Chamber from PP Systems. https://ift.tt/6cbQ4hn

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375