Taber abraser (Taber abrasion tester) – taber abrasion test – ASTM D4060 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Taber abraser (Taber abrasion tester) – taber abrasion test – ASTM D4060
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
For more information, you can visit : https://ift.tt/FHzMS9D
Or email us: sales@tes.hk

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375