The TPI dc7 11 Flue gas analyser, unveiling, unboxing, reviewing and using the analyser part1. | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

The TPI dc7 11 Flue gas analyser, unveiling, unboxing, reviewing and using the analyser part1.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Derek in part 1 takes a first look at TPI’s new dc7 11 flue gas analyser with a built in screen. in this video he unboxes it, reviews it and then shows us how to use the analyser when analysing a condensing boiler. You can now buy this product from tomkat plumbing and heating supplies email kate@tomkatphs.co.uk


Unboxing the Tpi dc7 10


Review video on Tpi dc7 10

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375