AGREE Vibration Test Chamber | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

AGREE Vibration Test Chamber
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
AONACME AGREE Vibration Test Chamber can simulate the changes and damages of the three physical quantities of temperature, humidity and vibration to the product in the natural environment. The reliability of the product and the adaptability to the environment have been evaluated, so it can perform temperature and humidity changes and random vibration at the same time. Find out the limit points and product defects of the product.

Contact us: www.sonacme.com
E-mail: info@sonacme.com

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375