Downproof Tester TF134 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Downproof Tester TF134
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://ift.tt/sfeXSqb
Email: sales@tes.hk
Downproof Tester, to determine the downproof capability of fabric used for downgarmet, quilt etc, which are full with down, feather and fibers. Downproof Tester complies with BS 12132, EN 12132-1, STS 47, etc.

#DownproofTester
#Downproof

Downproof Tester TF134

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375