Hydrostatic Head Tester TF163C | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Hydrostatic Head Tester TF163C
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Hydrostatic Head Tester, used for determining the resistance of fabrics (canvas, coated fabrics, cover cloth, rainproof clothing fabrics, and geotextile materials) and films to water penetration under pressure while firmly clamped in the test rig of standard area.

More details: https://ift.tt/rfNk8Pa

——————————————————
#HydrostaticHeadTester
#HydrostaticHeadTester
#HydrostaticHeadTesterPrice
#HydrostaticPressureTestingMachine
#WaterPenetrationTester
#HydrostaticPressureTester

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375