Kane KM9206 Flue Gas Analysis and Emission Monitors | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Kane KM9206 Flue Gas Analysis and Emission Monitors
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
The KANE KM9206 integrated flue gas analyzer uses six electrochemical sensors to monitor the emission concentrations of CO, NO, NO2, and SO2, combined with infrared measurement technology for carbon monoxide (10%), carbon dioxide, and hydrocarbons.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375