Oscillation Dyeing Machine TD230 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Oscillation Dyeing Machine TD230
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://goo.gl/SdnqCH
Email: sales@tes.hk
Osillation Dyeing Machine is used for dyeing and washing sample test at room temperature for textile, printing industry, for the dyeing factory and dyes, additives, chemical plant sample.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375