What is 1 Ton of Carbon Dioxide and how does it relate to everyday activities? | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

What is 1 Ton of Carbon Dioxide and how does it relate to everyday activities?
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
What is 1 Ton of Carbon Dioxide and how does it relate to everyday activities? This is a video describing what 1 ton of Carbon Dioxide is and what it it equivalent to in terms of electric light, boiling a kettel and miles driving.

GHG Emissions Carbon footprint Scope 1 Scope 2 Scope 3 Greenhouse Gas ISO 50001
Carbon Footprint, carbon neutrality. Energy Efficiency, ISO 50001.

Visit our Website – https://ift.tt/zk61wUA
Our Carbon Calculator – https://ift.tt/OwqgyWn
Our ISO 50001 Gap Analysis Tool – https://ift.tt/KoW32St

Email – Info@BryceEnergyServices.com

#energy #sustainability #renewableenergy #climatechange #PAS2060 #carbonneutral #iso50001 #secr #sustainable #carbonfootprint #carbonmanagement #energymanagement

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375