What Is The Xenon Lamp Weather Resistance Test Chamber? | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

What Is The Xenon Lamp Weather Resistance Test Chamber?
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
The xenon lamp test chamber uses a xenon arc lamp that can simulate the full sunlight spectrum to reproduce the destructive light waves that exist in different environments, and can provide corresponding environmental simulation and accelerated test equipment for scientific research, product development and quality control.
The xenon lamp weather resistance test chamber equipment can be used for the selection of new materials, the improvement of existing materials or the evaluation of changes in durability after changes in material composition. The device can well simulate the changes of materials exposed to sunlight under different environmental conditions. The device measures the lightfastness of a material by exposing it to ultraviolet (UV), visible and infrared light. It uses filtered xenon arc lamps to produce the full sunlight spectrum for maximum match to sunlight. Properly filtered xenon arc lamps are the best way to test a product’s sensitivity to longer wavelength UV and visible light in direct sunlight or sunlight through glass. When you expose a product outside in direct sunlight, that’s the hours of the day that the product experiences maximum light intensity. Even then, the worst exposure occurs only during the hottest weeks of summer.

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375