Wyzenbeek Abrasion Tester TF212 | Việt Nam Distributor | Vinacode JSC

Wyzenbeek Abrasion Tester TF212
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, phụ kiện vật tư tiêu hao cho hoạt động các thiết bị được giới thiệu trong Video dưới đây.
Vui lòng liên hệ Vinacode team để được tư vấn chi tiết.

Khách hàng ở Việt Nam vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.vinacode.com.vn | Mail: info@vinacode.com.vn
Điện thoại: 02873000375
Learn more: https://ift.tt/1WSJLiE
Email: sales@tes.hk
Wyzenbeek Abrasion Tester, a handy instrument to conduct the Wyzenbeek wear resistance test, in which fabrics being rubbed against a standard abrasive or a wire mesh screen with a backward and forward motion over a curved surface. Wyzenbeek abrasion tester applies to automotive and furniture industry fabric manufacturers working to US Standards Motor driven with 4 abrasion heads and electronic digital counter to control the number of cycles.

#WyzenbeekMachine
#wyzenbeekabrasiontester
#wyzenbeekweartest
#wyzenbeekabrasionresistancetest

Wyzenbeek Abrasion Tester TF212

Lưu ý: Vinacode chuyên thiết bị môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải và thiết bị phòng Lab

02873000375